CK Group

ผู้จำหน่ายเกลือน้ำอุตสาหกรรม จำหน่ายเกลือน้ำล้างเรซิ่น จำหน่ายน้ำเกลือ จำหน่ายเกลือบริสุทธิ์ จำหน่ายเกลือไอโอดีน สำหรับพร้อมใช้ในอุตสาหกรรมและโรงงานต่างๆ ด้วยคุณภาพระดับสูงสุด ให้บริการครอบคลุมทุกระดับและทั่วประเทศ ในราคาโรงงานโดยตรง

รวมทั้งจำหน่ายเคมีภัณฑ์ต่างๆ อาทิ จำหน่ายเอทานอล (Ethanol) , จำหน่ายโซดาไฟน้ำ , จำหน่ายคลอรีนน้ำ , จำหน่ายIPA , จำหน่ายSulphuric Acid , จำหน่ายSodium Dichromate , จำหน่ายPotassium Dichromate , จำหน่ายSodium Nitrate , จำหน่ายSodium Nitride

 

เกลือน้ำ (Brine Treatment Solution)

เกลือบริสุทธิ์ (Refine Salt)

เกลือไอโอดีน (Iodine Salt)

 

Ethanol

 

Sodium Hydroxide 50% , 32%

 

Potassium Dichromate

IPA

 

Sodium Hypochlorite 10%

 

Sodium Nitrate

Sulphuric Acid 98% , 50%

 

Sodium Dichromate

 

Sodium Nitride

CK Group ผู้จำหน่ายเกลือน้ำราคาโรงงาน ขายเกลือน้ำราคาถูก ขายเกลือน้ำอุตสาหกรรม , ขายเกลือน้ำล้างเรซิ่น , ขายน้ำเกลือราคาถูก , ขายน้ำเกลือสำหรับโรงงาน , ขายเอทานอลราคาโรงงาน , ขายเอทานอลราคาถูก ขายเกลือบริสุทธิ์ ขายเกลือไอโอดีน รวมทั้งจำหน่ายเคมีภัณฑ์สำหรับโรงงานต่างๆ

CK Group ผู้จำหน่ายเกลือน้ำราคาโรงงาน ขายเกลือน้ำราคาถูก ขายเกลือน้ำอุตสาหกรรม , ขายเกลือน้ำล้างเรซิ่น , ขายน้ำเกลือราคาถูก , ขายน้ำเกลือสำหรับโรงงาน , ขายเอทานอลราคาโรงงาน , ขายเอทานอลราคาถูก ขายเกลือบริสุทธิ์ ขายเกลือไอโอดีน รวมทั้งจำหน่ายเคมีภัณฑ์สำหรับโรงงานต่างๆ

Engine by shopup.com